#   Статии
29.01.2009
Традиционна среща на кметовете от Варненска област

Днес, в 10.00 часа започна традиционната ежемесечна срещата на кметовете от област Варна, предаде репортер на БГНЕС.
Тя се провежда всеки път в различна община, което по мнението на домакините от община Бяла има значение и за рекламирането на туристическите възможности на съответната община. На днешната среща присъстваха областният управител Христо Контров, заместник – областният управител Аврам Тодоров кметовете на 12-те общини от областта, заместник – кметове, директори на дирекции в областна управа, представители на Регионална дирекция по горите. Кметът на Бяла поздрави своите колеги и покани областният управител Христо Контров да направи встъпително изказване. Областният управител Христо Контров започна своето изложение с това, че годината е белязана от самото и начало с тежка криза с доставките на природен газ. Той изрази загриженост за курортния сезон – изпратено е писмо до министъра на регионалното развитие за своевременно организиране на плажовете, които още не са взети по концесионни договори, но липсва отговор. „Нужно е своевременно издаване на министерска заповед за това, за да не закъснее концесионирането както миналата година, когято това се случи в самото начало на летния сезон” допълни Контров. Проблемът със заустването на отпадните води в Черно море – това се отнася особено за община Варна. Организация на изборите – основната отговорност за оргонизацията на изборите ще падне върху общините и областната управа. Прави се всичко възможно да се отговори на изискванията на чуждестранните партньори. През месец май ще се състои презентация на област Варна във Виена. Презентацията се организира от Виенската търговска камара в сътрудничество с българското посолството. Област Варна ще участва активно в годината на Русия в България – заместник – министър Милен Керемедчиев е секретар на честването на годаната на Русия в България и е поел ангажимент много уплътнено да съдейства за информационното осигуряване на общините от Варна за инициативите и мероприятията в тази посока. Директорът на дирекция административен контрол регионално развитие и държавна собственост в областната управа на Варна Иван Добрев каза, че приоритети през тази година в област Варна ще бъдат продаването на имоти, чието поддържане е неизгодно за общината. Проблемът с неактулното състояние на скиците на терените – предстои актуализация. Всички изменение на актовете - всекидневно се извършват и се качват в публичния регистър. Проблема с искането за деактуването на имоти държавна собственост – изменения на чл. 58 от закона за общинската собственост. Изработване на технически паспорти на сгради на територията на Варненска област. Координация на изпълнението на дейности по оперативни програми. До Аврен, Белослав и Аксаково е изпратено писмо за общия устройствен план на Варна да се запознаят с него и да вземат тяхното мнение, което да съдейства за изготвянето на общо мнение. Подписан е договора по проект „Прозрачна администрация” с партньор община Варна. Началната дата за изпълнение на договора е 1 февруари. Стойността е 600 000 лева. Общото мнение на кметовете от Варненска област е, че тази година организацията на туристическия сезон изисква да се избягва вземането на решения в последния момент. Важно е да се осигури достъпа на хората с увреждания до морето. Това може да се прави със специални дървени пътеки. Решението е, че няма да се издават разрешения на концесионерите, ако те не са осигурили такива пътеки за хората с неравностойно положение. Областният управител Христо Контров каза, че в разговор със зам-министър Рогачев той е казал, че в много скоро време – до март – ще има пълна яснота за концесионерите на плажовете, за да могат те или общините, ако на тяхна територия са останали ненаети от концесионери плажове да изпълнят изискванията, вкл. като това за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение. Бяха изказани сериозни забележки към дейността на енергоразпределителното дружество ЕОН. Областният управител Контров обясни, че е направил среща с ЕОН по повод липсата на ток по време на новогодишните празници и абсурдността на ситуацията, при която в Аксаково, в Девня, в кв. Владиславово – Варна на Нова година хората са посрещали празника на свещи. Обяснението от ЕОН е, че те имат големи проблеми с инфраструктурата и нямат възможност за такива големи инвестиционни разходи, които да позволят мащачната и смяна. От 1 февруари в община Белослав няма да има ремонтни групи на територията на тази община, вероятно така е и при колегите, каза кметът на Белослав Емил Дичев. Нужно е да изградим общо мнение с колегите по този проблем. ЕОН твърдят, че имат 74 ремонтни групи, но ако се съди по дейността им или тези групи са фиктивни, или не са достатъчни, казаха кметовете на другите общини. /БГНЕС
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация