#   Статии
16.02.2009
Опит от Бавария в България

В периода от 25.01. до 30.01.2009 г. българска делегация посети Бавария. След попълване на анкета на български и английски език, изпратена от Германо-Българската индустриално-търговска камара относно интересите на Община Бяла в областта на събирането, транспортирането и обезвреждането на отпадъците, както и рекултивацията на съществуващи сметища на първо място за участие в делегацията бе одобрен Христо Железаров – мл. експерт в дирекция РУПЕ.
По време на престоя си участниците се запознаха с директивите на ЕС и модерните технически стандарти в областта на разделното събиране на отпадъци, рециклиране и сметищата. Посещението се състоя в рамките на програма за повишаване на квалификацията „Bayern – Fit for Partnership”, инициирана от Баварското министерство на икономиката, инфраструктурата, транспорта и технологиите, и проведена от Bayern International – изпълнителна агенция към Баварското правителство за насърчаване на външната икономика. От българска страна делегацията беше организирана и ръководена от г-жа Кремена Вълчева, референт „Обучение и квалификация” към Германо-Българската индустриално-търговска камара.

По време на посещението си в Бавария участниците изслушаха специализирани доклади за планиране и строителство на сметища, финансиране на инвестиции в областта на околната среда в България, както и за наредбите на ЕС и информационните центрове за фирми в страната ни. На среща в Баварското министерство на околната среда делегатите бяха запознати със законите за третиране на отпадъците в Бавария, както и с новата директива на ЕС в тази сфера. Посетени бяха и много фирми за извозване на отпадъци и складова дейност, производители на геопластмаси за строителството на сметища и на алтернативни горива от отпадъци, както и съоръжението за изгаряне на отпадъци в град Инголщат. Освен това бяха посетени и предприятия, които се занимават с инсталации за изгаряне на специфични отпадъци, сушене на отпадъци, шредиране, рециклиране, изолационни системи, извеждане на газове от сметища и саниране на подпочвени води.

Референтът на проекта от баварска страна г-н Георг Пилер от Баварското дружество за насърчаване на стопанската дейност (LGA) в Нюрнберг организира прецизна програма, обхващаща целия спектър на разделното събиране на отпадъците, рециклирането и сметищата. В LGA беше организирано изложение, по време на което българските посетители имаха възможността да създадат бизнес контакти с баварски партньори. Обратната връзка в заключителната дискусия с г-н Волфганг Щангл от Bayern International показа ползата на проведените срещи в тази толкова важна за България сфера. На място бяха проведени конкретни разговори за бъдещи партньорства със съответните баварски фирми.
Всички учстници получиха сертификати от Баварското министерство на икономиката, инфраструктурата, транспорта и технологиите.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация