#   Статии
21.11.2013
Покана за участие в Информационна среща - дискусия

Уважаеми съграждани,

на 28.11.2013 г. (четвъртък) от 13 часа в Заседателна зала на Община Бяла - гр. Бяла ще се проведе Информационна среща - дискусия на тема: Стратегически цели и мерки за общинско развитие в новия програмен период, по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, Приоритетна ос 1 „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ и се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ № А10-13-30/18.06.12 г.

Общинска администрация - Бяла отправя покана за участие в информационна среща - дискусия.
Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация