#   Статии
27.03.2015
Информация за услугата "личен асистент”

За ползватели на социалната услуга "личен асистент” могат да кандидатстват хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване

Стартира прием на документи за лични асистенти, както и потребители на услугата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Проект N-2014BG05M90P001-2.2015.001.C0001 "Нови възможности за грижа" по Процедура за директно предоставяне 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 "Нови алтернативи".
За ползватели на социалната услуга "личен асистент" могат да кандидатстват хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания или самотно живеещи тежко болни лица.
За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания: безработни лица; трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд; неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Документи се подават в срок от 27 март до 9-ти април 2015 година в офиса на Община Бяла

Работното време е от 8.30 ч. до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч., телефон за връзка: 05143 2379

Анастас Трендафилов
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Автор: Христина Келисакиева

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация