#   Статии
23.04.2016
СЪОБЩЕНИЕза провеждане на двудневно обучение на местни лидери във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ „Долни чифлик и Бяла”
по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
дата: 23 - 24 април 2016 г. /събота и неделя/ от 10.00 часа
място: заседателната зала на Община Бяла

Проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности”по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НАЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация