#   Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
ДОКУМЕНТИ
Списък на заличените лица за избирателна секция № 03 05 00 005 с.Дюлино, Клуб на пенсионера
Списък на заличените лица за избирателна секция № 03 05 00 004 с.Господиново, / сградата на читалището /
Списък на заличените лица за избирателна секция № 03 05 00 002 гр.Бяла, ул. "А.Премянов" № 14, площад „Европа“ / бивш Туристически инф.център /
Списък на заличените лица за избирателна секция № 03 05 00 001 гр.Бяла, ул. "А.Премянов" № 14, площад „Европа“ / изложбена зала в ОКИ - Бяла /
Уведомление за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Бяла, област Варна за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Предварителен избирателен списък - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. СЕКЦИЯ № 03050006 - с.Попович
Предварителен избирателен списък - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. СЕКЦИЯ № 03050005 - с.Дюлино
Предварителен избирателен списък - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. СЕКЦИЯ № 03050004 - с.Господиново
Предварителен избирателен списък - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. СЕКЦИЯ № 03050003 - с.Горица
Предварителен избирателен списък - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. СЕКЦИЯ № 03050002 - гр.Бяла
Предварителен избирателен списък - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. СЕКЦИЯ № 03050001 - гр.Бяла
Заповед № РД 07 00 - 137 / 08.04.2019г. на Кмета на Община Бяла за определяне на местата на територията на община Бяла, област Варна на които да бъдат обявени предварителните избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Образуване на избирателните секции на територията на община Бяла, област Варна за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и утвърждаването на тяхната номерация, обхват и адрес

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация