ОБА1 2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 95; чл. 5, т. 3; чл. 98, във връзка с; чл. 106, ал. 1, т. 1
   Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 22; чл. 24
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документи за самоличност /Нотариално заверено изрично пълномощно;
   3. Документ за собственост/ Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР по образец/нотариално заверен договор за ползване на имота за жилищни нужди.
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Такса(лв):
  • 3.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация