ОБА10 2032 Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места

 • На основание на:
  • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - §. 4, ал. 3; §. 4, ал. 5
 • Нужни документи:
  • 1. Документ за собственост;
   2. Скица на имота + проект ПУП-ПРЗ;
   3. Удостоверение за наследници, ако е необходимо;
   4. Документ за самоличност/ пълномощно.
 • Срок за предоставяне:
  • 30 работни дни
 • Такса(лв):
  • Безплатна

   Забележка :
   Дължима такса за разглеждане от ОЕСУТ – 150 лв.
 • « Обратно към услуги ОБА10

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация