ОБА13 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 12
 • Нужни документи:
  • 1. Документ за самоличност /пълномощно/;
   2. Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка /по образец/;
   3. Документ за собственост;
   4. Скица на имота;
   5. Декларация по чл.14 ЗМДТ.
 • Срок за предоставяне:
  • 1. За ФЛ
   Обикновена (до 7 работни дни)
   Бърза (до 3 работни дни)
   Експресна (до 4 часа);

   2. За ЮЛ
   Обикновена (до 7 работни дни)
   Бърза (до 3 работни дни)
   Експресна (до 4 часа)
 • Такса(лв):
  • 1. За ФЛ
   Обикновена - 10.00 лв.
   Бърза - 15.00 лв.
   Експресна - 20.00 лв.

   2. За ЮЛ
   Обикновена - 15.00 лв.
   Бърза - 25.00 лв.
   Експресна - 30.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА13

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация