ОБА1 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6; чл. 40, ал. 1; чл. 88, ал. 1, т. 1
 • Нужни документи:
  • 1.Съобщение за раждане / Съдебно решение;
   2.Документ за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;
   3.Препис или извлечение от акт за раждане, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданското състояние;
   4. Препис от акт за раждане по чл. 63 и 66 от Закона за гражданската регистрация;
   5. Протокол за намерено, изоставено или подхвърлено новородено дете.
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 работни дни
 • Такса(лв):
  • Безплатна
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2017
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация