ОБА1 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
   Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
 • Нужни документи:
  • 1. Искане /по образец/;
   2.Документ за самоличност /на титуляра, на родител /настойник, попечител за малолетни и непълнолетни лица//;
   3.Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;
   4.Съдебно удостоверение;
   5.Постъпило по служебен път искане /без т.1, т.2, т.3 и т.4/ .
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Такса(лв):
  • 3.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация