ОБА1 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1
 • Нужни документи:
  • 1. Съобщение за смърт / Документи от чужбина за настъпила смърт / Съдебно решение;
   2. Документ за самоличност на приносителя /пряк наследник/;
   3. Документ за самоличност на починалото лице;
   4. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице.
 • Срок за предоставяне:
  • до 48 часа след настъпването на смъртта
 • Такса(лв):
  • Безплатна
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация