ОБА1 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
   Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
   Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 2
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документ за самоличност;
   3. Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване.
 • Срок за предоставяне:
  • 3 работни дни
 • Такса(лв):
  • 3.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация