ОБА3 2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3
 • Нужни документи:
  • 1. Заявление по образец;
   2. Документ за собственост;
   3. Виза за проектиране- оригинал;
   4. Инвестиционен проект- три екземпляра от всички части;
   5. Становище от РИОСВ;
   6. Предварителни договори с експлоатационните дружества (в случаите, когато е необходимо);
   7. Удостоверение за наследници;
   8. Документ за самоличност /пълномощно.
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни - при наличие на доклад за съответствие; 30 дни- при разглеждане на ОЕСУТ
 • Такса(лв):
  • 150.00 лв.

   *Такса в размер на 150 лв. се заплаща при разглеждане на ОЕСУТ на инвестиционни проекти без доклад за съответствие.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация