ОБА1 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

 • На основание на:
  • Семеен кодекс - чл. 153, и следващи
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Съдебно решение за лишаване от родителски права по чл.75 от СК;
   3. Съдебно решение за постановяване на лицето под пълно или ограничено запрещение по чл.5 от ЗЛС;
   4. Препис-извлечение от акта за смърт на родителите;
   5. Акт за раждане на лицето.
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец
 • Такса(лв):
  • Безплатна
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация