ОБА3 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1
 • Нужни документи:
  • 1. Заявление по образец;
   2. Документ за собственост;
   3. Три екземпляра на протокол образец 2 за откриване на строителна площадка;
   4. Разрешение за извозване на земни маси, ако е необходимо;
   5. Договор между възложителя и строителя на обекта;
   6. Документ за самоличност /пълномощно.
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни
 • Такса(лв):
  • Безплатна
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация