ОБА3 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3; чл. 177, ал. 4
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документ за собственост;
   3. Разрешение за строеж;
   4. Протокол (образец 2) за откриване на строителна площадка;
   5. Констативен акт (образец 3);
   6. Заверена заповедна книга;
   7. Акт за приемане на конструкцията (образец 14);
   8. Констативен акт по чл.176 от ЗУТ (образец 15);
   9. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените материали;
   10. Удостоверение по чл.54а от ЗКИР;
   11. Окончателни договори с експлоатационните дружества;
   12. Технически паспорт на обекта.
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни
 • Такса(лв):
  • - 5 лв./ кв.м. общо РЗП на обекта.

   * Забележка: За бюджетни организации се събира такса 2 лв. на кв. м общо РЗП;

   *При издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на търговски обекти - V категория с площ до 150 кв.м общо РЗП, в с. Горица, с. Самотино, с.Господиново, с.Дюлино и с.Попович се събира фиксирана такса от 150 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация