ОБА3 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

 • На основание на:
  • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - §. 4, ал. 3; §. 4, ал. 5
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Решение на Поземлена комисия;
   3. Удостоверение за наследници;
   4. Декларация за уредени взаимоотношения с ползватели.
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Такса(лв):
  • Безплатна
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация