ОБА3 2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 18, ал. 1; чл. 18, ал. 2, т. 1
 • Нужни документи:
  • 1.Копие от нотариален акт за имота;
   2.Копие от актуална скица за имота;
   3.Геодезично заснемане на имота от правоспособно лице по ЗКИР;
   4.Протокол за трасиране на имота от правоспособно лице по ЗКИР или данни удостоверяващи нарушение на имота
 • Срок за предоставяне:
  • 14 работни дни
 • Такса(лв):
  • 20.00 лв.
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2017
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация