ОБА3 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 190; чл. 191
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документи за собственост;
   3. Скица;
   4. Трасировъчен план;
   5.Нотариално заверена декларация за непостигнато съгласие
 • Срок за предоставяне:
  • До 3 месеца от подаване на заявлението.
 • Такса(лв):
  • 50.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация