ОБА1 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 5, т. 4; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка със Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6
   Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 21
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документ за самоличност на заинтересования или на упълномощения;
   3. Нотариално заверено пълномощно;
   4. Документ за самоличност (копие) на чуждия гражданин;
   5. Удостоверение за семейно положение на чужденеца.
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Такса(лв):
  • 3.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация