ОБА5 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 74, ал. 2
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Разрешение за строеж;
   3. Геодезическо заснемане на хартиен и магнитен носител-2 бр. папки;
   4. Документ за самоличност /пълномощно.
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни
 • Такса(лв):
  • 20.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА5

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация