ОБА6 2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, т. 2
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документ за собственост;
   3. Удостоверение за наследници, ако е необходимо;
   4. Документ за самоличност /пълномощно.
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни
 • Такса(лв):
  • 10.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА6

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация