#   Статии
14.03.2022
Покана за публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2022 г. на Община Бяла, област Варна

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Бяла, област Варна инж. Пеньо Ненов кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на Община Бяла за 2022 година.

Всички, които искат да направят предложения за Бюджет 2022 и нямат възможност да присъстват на публичното обсъждане могат да го направят по електронен път на имейл: [email protected].

Становища и предложения по проекта за общинския бюджет могат да се внасят в деловодството на Общинска администрация - гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов“ №29.

За постъпилите становища и предложения направени по време на публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджет при внасянето му в Общински съвет – Бяла.

Обсъждането ще се проведе на 23.03.2022 г. от 18.00 ч. в НЧ „Пробуда“, площад „Европа“,гр.Бяла.

На срещата ще бъдат изложени основните насоки и акценти на Бюджет 2022 година.

Приложения
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация