#   Статии
09.06.2022
Започна ремонтът на локалното платно в Бяла

В началото на месец юни започна изпълнението на два важни проекта за общината – дългоочакваният ремонт на локалното платно на ул. „Трифон Милушев“ и изграждане на нова пристройка към ДГ „Първи юни“.
Ремонтът на локалното платно с работно наименование „Рехабилитация на локално платно на улица „Трифон Милушев“ от о.т. 215 до о.т. 464 в град Бяла, област Варна“ се изпълнява от фирма „Битумина ГмбХ – България“ ЕООД, избрана с процедура за избор на изпълнител по ЗОП. Стойността на сключения договор е 297 905,24 лв. с ДДС и се финансира от собствени средства от бюджета на Община Бяла. Ремонтът предвижда възстановяване и укрепване на увредената част от пътното платно. Възстановяване и укрепване на увредените части на тротоарите, монтиране на нови пътни бордюри, възстановяване и укрепване на разделителната ивица между локалното платно и основното платно на улица „Трифон Милушев“. Възстановяване на асфалтовото покритие на локалното платно чрез полагане на нови пластове асфалтобетон. Изпълнението на ремонтите дейности се финансира със собствени средства от бюджета на Община Бяла, а стойността на договора е. Изпълнителят - и избран с процедура по Закона за обществени поръчки. Срокът за изпълнение на обекта е 85 календарни дни. Локалното платно се използва ежедневно от голяма част от жителите на Бяла и е от ключово значение за безопасността на движението и по тази причина бе включен в списъка с приоритетни проекти на Община Бяла.
Вторият проект стартиран този месец е изграждането на "Пристройка към целодневна детска градина „Първи юни“, гр. Бяла" и ремонт на покрива и освежаване на занималните в основната сграда. Ремонтът е на стойност 557 800,00 с ДДС и се финансира от Министерството на образованието и науката. Ремонтът е възложен с договор след процедура по ЗОП. Изпълнител е фирма ЕС-ПИ Инвест.
Проекта предвижда ремонтните дейности:
- Изграждане на пристройка към целодневна детска градина „Първи юни“, гр. Бяла, с осигурена с топла връзка към основните помещения.
- Реконструкция на съществуващият покрив и изграждане нов, покриващ както основната част на учебното заведение, така и новосъздадената пристройка.
- Облагородяване на външна дворна площ, подмяна на настилката, с нова ударопоглъщаща, доставка и монтирани нови детски съоръжения за игра.

Въпреки ремонта учебния процес остава непрекъснат. Създадена е организация и грижата за най-малките и техните учебни занятия продължават във филиал „Теменуга“ – село Попович. Извозването на децата е обезпечено от Община Бяла.

След завършване на ремонта детската градина в Бяла ще има нова функционална зала за игри, в която малчуганите ще могат да играят през зимните месеци, когато температурите не позволяват да бъдат извеждани навън. В двора ще се радват на нови и безопасни съоръжения. Грижата за децата е и винаги е била основен приоритет.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация