#   Статии
05.10.2022
Срокът за подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване е 31.10.2022 г.

Община Бяла уведомява данъчно задължените лица, че в срок до 31 октомври 2022 година могат да подават декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за следващата календарна година, на основание чл. 17, ал. 4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Бяла, област Варна, в случаите, когато имота е незастроен или не се ползва през цялата година.

Възможни начини за заявяване:

• Със заявление-декларация в деловодството на Общинска администрация Бяла.
Образец на заявление-декларация може да се изтегли от следния линк:
ОБА13 9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване


• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване:
https://egov.bg/
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация