#   Статии
17.09.2022
ОБЩИНА БЯЛА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ По Проект „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЯЛА”

Община Бяла обявява прием на документи от кандидат-потребители за услуга „Топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в община Бяла“, Операция BG05SFPR003-1.001, Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2022-2027 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът ще се реализира на територията на цялата община, като услугата ще се предоставя в периода от 01 октомври 2022 г. до 30 септември 2025 г.
В съответствие с целите на програмата в рамките на проекта ще се осигурява обяд на 120 потребители - представители от следните целеви групи:

1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си.

2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа.

3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ.

4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане.

5. Скитащи и бездомни лица. 6. Лица от уязвими групи- граждани на трети страни, по смисъла на параграф 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Процедурата за прием на документи за кандидат-потребители ще продължи през целия период на реализирането на проекта, като лицата, подали заявления-декларации след обявения период и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени допълнително при наличие на свободни места.

Документи се подават всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 часа през периода на проекта в стая № 2.

Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Долни чифлик.

Повече информация може да се получи в работно време на тел. 0886810025 или в кметствата.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация