#   Статии
12.04.2021
С турнири по плажен волейбол ще популяризират Бяла

С организирането на два турнири по плажен волейбол ще се популяризира Бяла и територията на МИРГ „БЧС Бяла – Долни чифлик - Аврен“. Атрактивните спортни състезания са част от дейностите по проект „Популяризиране на Бяла чрез организиране на турнири по плажен волейбол“, спечелен от местния волейболен клуб „Черноморец Бяла “. На 2 април 2021 година бе подписан административен договор №BG14MFOP001-4.028-003-C003 за финансиране на дейностите. Общата стойност на проекта е 54 625,81 лева от програмата за Морско дело и рибарство 2014-2020 година, по процедура за подбор на проектни предложения Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения.

В рамките на проекта са заложени следните дейности:
- Организиране на 2 турнира по плажен волейбол за мъже и жени;
- Закупуване на необходимото спортно оборудване за изграждане на временни игрища и трибуни за зрители,
- Закупуване на озвучителна техника;
- Закупуване на фотоапарат и лаптоп;
- Публичност;

Плажният волейбол е не само атрактивен летен спорт, но също така и олимпийска дисциплина. Целта на проекта и закупуване на собствено оборудване е това събитие да се превърне в традиция и акцент в събитийния календар на Бяла. Сдружение „Волейболен клуб Черноморец Бяла 2008“ е неправителствена организация с основна цел развитие и популяризиране на спорта волейбол във всичките му форми и популяризиране на активния начин на живот. С осъществяването на проекта местния волейболен клуб ще развие потенциала си, а в Бяла и на територията на МИРГ ще се привлекат нови публики.

Туристическият потенциал на Бяла и околността не е напълно развит, с реализирането на подобни проекти ще бъдат открити нови ниши и фокус групи. В световен мащаб спортния туризъм ежегодно заема все по-голям дял. Атрактивността на плажния волейбол привлича и много публика, което със сигурност ще подобри разпознаваемостта на Бяла като място за активна спортна почивка.
Автор: Христина Келисакиева

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация