#   Статии
16.12.2022
Рибарската общност на рибарско пристанище „Чайка“ ще получи ново оборудване и материали, подпомагащи дейността й чрез нов евро проект

На 14.12.2022 г. кмета на община Бяла – инж. Пеньо Ненов подписа административен договор № МДР-ИП-01-145 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма морско дело и рибарство 2014-2020 по Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор за реализацията на проект: "Закупуване и доставка на оборудване и материали, подпомагащи дейността на рибарската общност на гр. Бяла, област Варна“.

Пристанище „Чайка“ гр. Бяла е единственото рибарско пристанище разположено в района на централното Черноморие. То е и единствения пристан за рибарите от околните територии. Рибарската общност използваща пристанище „Чайка“ става все по-голяма, развива се и съответно се нуждае от модернизация и подпомагане на дейността й. В тази връзка проектно предложение предвижда закупуването и доставка на оборудване и материали, подпомагащи дейността на рибарската общност:
- Професионален ледогенератор за сух люспест лед, предназначен за съхранение на риба и морски продукти; Хладилна камера, върху която ще бъде монтиран ледогенератора и която ще послужи за по-продължителното съхранение на произведения лед; Херметична охлаждаща сплит система, подходяща за хладилна камера; Стоманена конструкция за хладилна камера, заедно с навес с размерите на ледогенератора;
- Дизелов влекач с 2бр. ремаркета за по 12бр. пътници, чиято цел е да свърза града с пристанището и извозване на както на рибарите, така и на посетителите и гостите на Бяла и на рибарско пристанище "Чайка", което от своя страна ще популяризира дестинацията и ще я направи по-достъпна;
- Навес и съдове за съхранение и представяне на рибата или продуктите от риба и аквакултури;
- Многофункционална машина с метачно устройство, смукател и сметосъбиращ бункер, която ще спомогне за поддръжкта на по-чиста и безопасна среда на рибарите и улова им.

Обща стойност на административния договор 357 507,97 лв., от които 303 881, 77 лв. се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство европейско финансиране и 53 626, 20 лв. са от национално съфинансиране.

Период за изпълнение на проекта е от 14.12.2022 г. до 30.11.2023 г.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация