#   Статии
01.09.2023
Кметът на Община Бяла кани представители на местния бизнес да станат нейни партньори в разработването и изпълнението на Концепция за интегрирана териториална инвестиция

На 07.09.2023 г. от 10:00 часа, в КРЕА ЦЕНТЪР гр. Бяла, кметът на община Бяла - инж. Пеньо Ненов, кани всички заинтересовани представители на бизнеса на среща, на която ще бъдете запознати с възможностите за партньорство в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Концепцията за ИТИ представлява интегриран териториален подход, който цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между местните власти и бизнеса. Подходът е изцяло нов и дава много възможности за териториално развитие и за работа в партньорство между общината и частния сектор.

Общинска администрация Бяла е в процес на разработване на Концепцията в секторите:
• Транспорт;
• Здравеопазване;
• Туризъм;
• Околна среда;
• Образование;
• Заетост на пазара на труда.

Концепцията предвижда възможности за партньорство с представителите на частния сектор с цел съвместни инициативи на територията на нашата община.
На срещата ще бъдат представени подробно възможностите за партньорство и включване на частния сектор в изпълнение на съвместни дейности в планираните сектори.
Концепциите за ИТИ, в случай че бъдат одобрени, се финансират от различните програми в програмен период 2021 – 2027, включващи програми: Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027; Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027; Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027; Програма „Образование“ 2021-2027; Програма „Околна среда“ 2021-2027; Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Повече информация за концепциите за интегрирани териториални инвестиции може да намерите тук: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/iti/iti.common.information
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация