#   Статии
10.11.2023
Провеждане на функционални тестове на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението

Във връзка с приемане на дейностите но договор № 5290оп-103/28.02.2023 г. по проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт”, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., по който се доизгражда Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво на територията на 14 области, е необходимо да бъдат извършени функционални тестове с реално задействане.

Провеждането на функционални тестове ще се състои на 17.11.2023 г. за времето от 11:00 ч. до 11:30 ч. чрез задействане на сирените, като ще бъдат излъчени масови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация