#   Статии
30.11.2023
Кметът на Община Бяла и Председателят на Общински съвет гр. Бяла заявиха своята твърда позиция ПРОТИВ издаването на заповедта за изменение и допълнение на Заповед № РД-354/31.03.2021 г. за обявяване на защитена зона BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“.

Кметът на Община Бяла - инж. Пеньо Ненов и Председателят на Общински съвет гр. Бяла - г-н Анастас Трендафилов заявиха пред министъра на околната среда и водите своята твърда позиция ПРОТИВ издаването на заповедта за изменение и допълнение на Заповед № РД-354/31.03.2021 г. за обявяване на защитена зона BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“, с която площта на защитената зона се увеличава с 13 313,443 дка.

Становище против заповедта за изменение и допълнение на заповед № РД-354/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация