#   Статии
04.11.2008
Община Бяла е оценена и сертифицирана като изпълняваща изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000

Община Бяла получи сертификат за качество на разработената и внедрена Система за управление в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2000.

През 2007 година ръководството на Общината декларира пред гражданите и обществото непоколебимото си желание да завоюва доверието на своите съграждани и външни партньори, като очерта своята политика по качеството, с цел - удовлетворяване на очакванията и изискванията на гражданите и обществото.
В името на тази цел, в началото на настоящата 2008 година, служителите в Общинската администрация започнаха активна дейност по разработване и внедряване на Система за управление на качеството(СУК. В процеса на работата те бяха насочвани и подпомагани от инж.Стилияна Стаменова и доц.Димитър Неделчев – консултанти към „ЕСО ГРУП” АД гр.Варна, с изпълнителен директор – Недялко Кънчев Изготвянето и въвеждането в изпълнение на документите по Системата костваха 6-месечните усилия на ръководния екип и останалите служители в Общината. Стореното бе проверено и оценено по време на предварителния и същински(сертификационен) одит, проведени от представители на сертифициращата организация – „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.София, през месеците юни и юли.По време на проверките, екип от квалифицирани одитори с водещ одитор – Анелия Андреева, извърши подробен преглед на документите и осъществи цялостно наблюдение на действието на Системата по отношение на съответствието: изисквания на стандарта-утвърдени документи-функциониране на СУК.
Месец след провеждането на сертификационния одит – на 29-ти август, Община Бяла бе сертифицирана като изпълняваща изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000, с валидност на сертификата – до 28-ми август 2011 година.
Полученият сертификат е показател за добре свършена работа, за проявено положително отношение към промените в посока на формиране на качествено нов управленски подход и осъзната ангажираност към удовлетворяване изискванията на гражданите и обществото. Той умножава гаранциите за административния капацитет на Общината и е референция за успешно партньорство, печеливша разработка и реализация на проекти по приоритетите на оперативните програми.
Валидността на сертификата е предмет на контролни одити, които ще се проведат през 2009 и 2010 година и поставя ръководството пред ангажимента да подобрява функционирането на Системата и да я привежда в съответствие с измененията на стандарта.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация