#   Статии
04.04.2024
Община Бяла напомня: 5% отстъпка от Данък сгради, Данък върху превозно средство и Такса битови отпадъци до 30.04.2024 година

Призоваваме данъчно задължените лица да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 30 април тази година. По закон за данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора/последна вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.

Туристическият данък се внася от собствениците на обекти до 15-то число на месеца, който следва месеца, през които са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение.
Таксата за притежаване на куче се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.
За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2024 г. може да се обърнете към „Местни данъци и такси“ на място или на телефон 05143 21 52.

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация