#   Статии
05.04.2024
В периода от 01.04.2024 г. до 31.10.2024 г., определен като пожароопасен, се забранява паленето на открит огън на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Нарушителите подлежат на глоба

На основание чл.14, ал. 4 и чл.148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с изпълнение на Заповед № РД -195/15.03.2024 г. на министъра на околната среда и водите и Заповед РД-24-7706-72/01.04.2024г. на областния управител с административен център гр. Варна, периода от 01.04.2024 г. до 31.10.2024 г. се определя като пожароопасен. През този период се забранява паленето на открит огън на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии, съгласно чл.40 и 41 от ЗООС, във връзка с § 1 т. 16,"в" от допълнителните разпоредби на ЗООС.
Нарушителите носят наказателна отговорност съгласно чл.162 от същия закон. Глобата за физически лица е от 200 до 20 000 лева, а за юридически от 5 000 до 500 000 лева.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация