#   Статии
27.11.2008
Съвместния проект продължава

През месец ноември се проведе първата пресконференция по проект „Повишаване капацитета на СГО и създаване на устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и община Долни чифлик”, изпълняван в парньорство от сдруженията „ДНЕСС” и „Форум гражданско общество”. На нея бяха посочени конкретните цели на проекта за създаване на бази с данни за действията на местната власт и вземаните от нея решения, осъществяване на мониторинг върху тях, както и създаване на предпоставки за ефективен диалог и сътрудничество при разработване на местни политики. В момент на изпълнение е провеждането на социологическо проучване и анализ на данните, които ще се обработват и предоставят, дейността е с времетраене 5 месеца и очаквания резултат е изготвен изследователски отчет, който представя ситуация в региона, нуждата от информация и акцентите какво да се включи в базата данни. Този отчет ще служи като информационна база за последващи действия по проекта.

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация