#   Статии
09.04.2024
Започва набирането на документи за стипендиите, предоставяни по програмите на Община Бяла

Община Бяла обявява началото на приема на документи за стипендии по първи етап на общинските програми „Децата на Бяла“ и „Успешни студенти“ за учебната и академична 2023-2024 година. Този етап обхваща първия учебен срок и зимния семестър на учебната 2023/2024 година.
Стипендиите, предоставяни от Община Бяла се отпускат по регламента на две утвърдени програми, за стимулиране и подпомагане на успешни ученици, студенти и деца и младежи с престижни изяви в областта на науката, изкуството и спорта.

Програмите за стипендии:
1. Програма "Децата на Бяла": Тази програма е предназначена за стимулиране на по-висок успех сред учениците от V до XII клас, обучаващи се в дневна форма на обучение. Учениците от V до XII клас от ОУ "Отец Паисий" - град Бяла и ПГССГ - град Бяла, както и ученици с постоянен адрес на територията на община Бяла, учащи в училища извън общината, могат да кандидатстват, ако са постигнали минимален успех от "Отличен 5,50". По програма „Децата на Бяла“ има заложена мярка за връчване на еднократна награда за деца и младежи завоювали призови награди и класирания от национални и международни прояви в областта на науката, изкуството и спорта.

2. Програма "Успешни студенти": Тази програма цели да стимулира високи успехи сред студентите от Община Бяла. Стипендиите се отпускат при постигнат успех от "Много добър 5,00". Студентите трябва да се обучават в редовна форма за образователна степен бакалавър или магистър (ако за изучаваната специалност, няма бакалавърска програма).

Размер на стипендиите и наградите:
1. По програмата "Децата на Бяла":
- Успех "Отличен 6.00" - 150 лв.;
- Успех "Отличен над 5.50" - 100 лв.;
- Награди за постижения в областта на образованието, науката и изкуството са в размер на 150 лв. за I място, 120 лв. за II място и 100 лв. за III място.

2. По програмата "Успешни студенти":
- За успех "Отличен 6.00" - 400 лв.;
- За успех "Отличен 5.50" - 200 лв.;
- За успех над "Много добър 5.00" - 100 лв.

Допълнителна мярка за студентите:
- Програмата "Успешни студенти - старт в кариерата" покрива семестриалните такси за цялото образование на студента, след сключване на договор с Община Бяла. Условията за тази програма са описани в чл. 3, ал. 2 от Програмата "Успешни студенти".

Как да кандидатствате:
- Заявления за стипендии за първи учебен срок и зимен семестър на учебната 2023-2024 година ще се приемат до 12-ти май 2024 година.
- Заявленията и изисканите документи се подават в Деловодството на общинската администрация.
- Заявленията по образец могат да бъдат изтеглени от уебсайта на Община Бяла или да бъдат предоставени от Деловодството на общинската администрация.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия, а списъкът с одобрените за стипендия и/или награда ще бъде публикуван на уебсайта на общината. Стипендиите ще бъдат връчени тържествено на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Заявление за кандидастване за стипендия или награда по програма „Децата на Бяла“

Заявление за кандидастване за студенстка стипендия по програма „Успешни студенти“
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация