#   Статии
17.11.2009
Изпълнен е ремонта на кухнята към ОУ „Отец Паисий” град Бяла по програма ФАР

Наименование на проекта: Подобряване условията и интегриране на ромите в Община Бяла чрез ремонт и реконструкция на кухня към Основно училище „Отец Паисий” град Бяла, Община Бяла
Номер на договора: БГ 2005/017-353.01.03.25 по Програма ФАР

Начало на проекта: 29.02.2008г.
Край на проекта: 29.10.2009г.

Име на партньорите по проекта: Сдружение „Младежки информационен доброволчески център” Варна и Сдружение „ Център за устойчиво социално развитие” Варна

Кухнята в ОУ „Отец Паисий” град Бяла не беше работила повече от 15 години. През този период учащите са били принудени да се хранят по домовете си. Особено сериозен е бил проблема на децата от селата, предимно от ромски произход, които е трябвало да бъдат транспортирани веднага след края на учебните занятия по домовете си, за да могат да обядват. По този начин те не са имали възможност да участват в заниманията на учениците и на практика не са си подготвяли уроците за следващия ден. Това е водило до сериозни последствия в обучителния процес и е била една от причините децата от ромски произход да останат неграмотни.
С реализацията на дейностите по проекта се ремонтира и реконструира кухнята към ОУ „Отец Паисий” гр. Бяла, заемаща обособена част на два етажа със застроена площ 257 м2, разгъната площ 700 м2, застроен обем 1580 м3. Реновирани изцяло са следните помещения: кухня 36,85 м2; студена кухня 9,22 м2; подготвителна месо и птици 11,75 м2; миялно помещение 9,61 м2; помещение за хляб 3,79 м2; помещение за зеленчуци 16,96 м2; помещение за отпадъци 8,91 м2; коридор към столова 22,37 м2; коридор към кухня 15,76 м2; стълбище 8,42 м2; коридор складови помещения 41,52 м2; битовка 12,67 м2; входно антре битовка 2,35 м2; баня и тоалетна 2,36 м2; антре бяна и тоалетна 1,06 м2; 5 броя складови помещения с обща площ 64,58 м2; вътрешна стая 23,26 м2; помещение бакалски стоки 2,80 м2; предверие хладилна камера 15,34 м2; 3 броя хладилни камери 9,06 м2; помещение за яйца 4,50 м2; агрегатно 10,98 м2 и др.
Ремонтът обхвана архитектурно – строителните дейности. Подменени са 34 броя врати, ремонтирани са 1071 м2 стени и тавани, подменена е 277 м2 фаянсова облицовка. Реконструкцията обхвана цялостна подмяна на ВиК - инсталацията, Ел – инсталацията и ОВК – инсталацията на съществуващата кухня. Подменени са 85 метра водопроводни тръби, 21 броя смесителни батерии, 1 ел. бойлер, 50 метра канализационни тръби и фасонните части към тях, монтирани са 2 нови ел.табла, 63 броя осветителни тела, 24 ел. контакта, 35 ел. ключа, изтегени са 1075 метра ел.кабели. Подменена изцяло е ОВК – инсталацията с монтажа на 7 вентилатора, 1 калорифер, 1 филтър, 1 шумозаглушител, 4 смукателни чадъра, 18 единични клапи, 95 метра въздуховоди от поцинкована ламарина, 29 метра спироканали и стоманена конструкция за укрепване.
С реализирането на проекта са постигнати общите и специфичните цели на програмата. Повишени са качеството и привлекателността на образованието в Основно училище „Отец Паисий” град Бяла, създадена е благоприятна среда за съвместно обучение и възпитание на деца от ромски и български произход. Създадени са условия за подобряване на услугите, които предлага образователната система за интегрирано образование на ученици от ромски произход в етнически смесени класове. Изградени са сътрудничества на местно ниво между местните власти, НПО и ромските общности при разработването и прилагането на последователни мерки за интеграция на ромски групи в неравностойно положение. Увеличен и подобрен е капацитетът на местните общности за разработване, управление и изпълнение на проекти.
По време на изпълнението на дейностите по проекта се увеличи броя на учениците, посещаващи ОУ „Отец Паисий” град Бяла, както следва: 107 деца от ромски произход, учащи в ОУ „Отец Паисий” Бяла и 120 ученици жители на Общината. Създадени са 10 постоянни работни места след приключване на проекта – 6 работни места в кухнята, 3 работни места обслужващ персонал; 1 работно място калкулант - от които 3 работни места от обслужващият персонал са заети от жители от ромски произход. Участвали в изпълнението на проекта са 3 души управленски екип по проекта и 10 представители на общинската администрация, привлечени в реализацията на дейностите.Непреките бенефициенти, ползващи резултатите от проекта са 432 семейства от ромски произход жителите на община Бяла и3224 жители на Община Бяла, децата на които учат, ще учат и ще се хранят в Основното училището.
Сумата за финансиране по Програма ФАР е в размер на 112 526,55 Евро.
Съфинансиране със собствени средства на Община Бяла в размер на 7 365,45 Евро.

Със собствени средства и средства по други програми бе доставено оборудването в кухнята и бе направен ремонт на столовата в ОУ „Отец Паисий”. По програмата за оптимизация на училищната мрежа от МОМН са осигурени 50 000 лева за професионалното оборудване на кухнята. Направена бе газова изсталация и газово стопанство за ново доставените уреди в кухнята.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация