#   Статии
23.10.2009
Проект на община Бяла прави училището привлекателно за младите хора

Започна изпълнението на проект BG051PO001-4.2.03-0555 - „Комплексна програма за извънкласна дейност през 2009-2010 г. в община Бяла”. Проектът се изпълнява от Община Бяла в партньорство с ОУ "Отец Паисий", читалище "Пробуда" и сдружение "Свободно информационно общество".
Проектът е по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, по мярка ”Да направим училището привлекателно за младите хора” и е на стойност 145 хил. лв. Срокът за изпълнението му е 14 месеца. Проектът на Община Бяла е избран сред 1200 подобни проекти на други общини и организации. Предвижда се с тези средства да се организират различни клубове по интереси – плуване, народни танци, пеене, театрална група. Предвидени са и различни мероприятия – спартакиади, отбелязване на ученически празници. Сумата е основно за заплащане на преподавателите и за консумативи в тези групи по интереси и при подготовката на различните мероприятия. През лятото се предвижда да бъдат организирани и два ученически фестивала за фолклорни изпълнения, които ще продължат по два дни.
В различните дейности по проекта ще участват над 500 деца. Основна цел на проекта е подобряване на достъпа до образование и обучение, разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, организиране на свободното време на учениците, превенцията на отпадането от училище и превенция от рискове на територията на община Бяла.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация