#   Статии
04.02.2010
Стартира проект „Социална услуга за качествен живот- фаза 2”

Уважаеми съграждани,

Дирекция „Социално подпомагане” – Долни чифлик Ви уведомява, че от 07.01.2010 г. стартира проект „Социална услуга за качествен живот- фаза 2”, по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001 – 5.2.05 „Усъвършенстване и подобряване на услугата личен асистент за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – Фаза 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, както и подобряване качеството на живот на семействата, в които има лица с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи.
Заявления на кандидат потребителите от общините Долни чифлик и Бяла за включване в проекта се приемат в дирекция „Социално подпомагане” – Долни чифлик в срок до 20.02.2010 г.
Информация за Проекта може да получите в дирекция „Социално подпомагане” – Долни чифлик, на адрес гр.Долни чифлик, ул.”Армейска” №15, както и на телефон 05142 – 24-60

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.От Администратора на Проекта
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация