#   Статии
22.06.2011
„Миграция и Движение” 23 юни - 3 юли 2011

40 известни артисти и културни мениджъри от Германия, Украйна, Испания,
Руската Федерация, Румъния Турция и България се събират на
Международната творческа платформа в гр. Бяла. В едно цяло ще се
разглеждат: култура, миграция, общност, трансфер, промяна, комуникация,
общуване и изкуство. Артистите и ръководителите на артистични и културни
организации ще представят своя опит чрез творчески анализ и професионален
обмен. В контекста на гр. Бяла,те изследват състоянията на преход между
миграцията на хора и движението на нови култури и естетически ценности
специфични за Черноморския регион в 21 век.
В диалога между артистите и културите ще формират нови подходи за
културно сътрудничество. Неформалната комуникация между участващите
артисти, културни мениджъри, доброволци и публика създава за жителите и
гостите на община Бяла възможност за развитие на устойчив културен туризъм
и за сътрудничество между общини и артистични организации в Черноморския
регион.
На 1 юли се провежда международен семинар с акцент върху
управление на културния процес в състояние на движение на хора, култури и
изкуство. Програмата съдържа презентации на продукти създадени в рамките
на „ОЖИВЕН” GRU 2009-1-IT2-GRU06-06530 4 и на проект „Артс Маркетинг”
2010-1-BG1-LEO02-03 372”.
Автори: Петя Колева, Марина Сорбело, Тияна Степанович
Автор: Росица Генкова

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация