#   Статии
10.03.2011
Стартира предлагането на социална услуга "Домашен помощник"

Стартира услугата "Домашен помощник" в рамките на проект BG051PO001-5.2.07-0054-С-0001 “Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла” по схема BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3.
Назначени са 20 домашни помощници, които да се грижат за 40 възрастни, самотноживеещи и хора с увреждания.
Дейността на домашните помощници се извършва по утвърден график по 4 часа дневно за всеки потребител.
Според подписаните тристранни договори дейностите на домашните помощници са:
1.1.Текущо почистване на стаята, обитавана от потребителя. Почистване на помещението обитавано от потребителя – основно и текущо.
1.2. Поддържане личната хигиена на потребителя: помощ при ежедневния тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при сресване, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до мястото на услугата, помощ при направата на маникюр и педикюр или придружаване до мястото на услугата.
1.3. Хранене: приготвяне на храна за потребителя (с продукти на потребителя), закупуване (със средства на потребителя на социалната услуга) и/или доставяне на готова храна за потребителя, подготовка на потребителя за хранене, подпомагане на потребителя при хранене, сервиране и отсервиране при хранене на потребителя.
1.4. Битови услуги: закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост за потребителя с негови средства, заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и др. (със средства на потребителя), осигуряване на отоплителни материали за потребителя (със средства на потребителя), цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон за отопление на стаята обитавана от потребителя, осигуряване на пране, химическо чистене или ръчно пране, гладене.
1.5. Предоставя еднократни социални услуги по молба на потребителя, а именно: основно почистване на помещенията обитавани от потребителя – измиване на прозорци и врати в стаята на потребителя, пране на пердета, използвани в стаята на потребителя, влажно почистване на подови настилки в стаята на потребителя, изтупване и подреждане на книги, сувенири и др. в стаята на потребителя, подреждане гардероба на потребителя, измиване на банята, почистване на кухненски уреди.
1.6. Медицински услуги: съдейства при настаняването в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация /масажи, раздвижване, гимнастика/, измерване на кръвно налягане, проследяване правилното приемане и подпомагане при вземането на лекарства, предписани от лекар, придружаване и полагане на грижи за опазване здравето на клиента при разходки на открито.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация