#   Статии
28.07.2011
Обучение за домашни опмощници по проект "Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла"

От 19 до 21 авгист ще се проведе поддържащо обучение за домашните помощници по проект BG051PO001-5.2.07-0054-С-0001 “Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла” по схема BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3.
Обучението ще има за цел придобиване на необходимите знания и умения за предоставяне на качествена социалната услуга, както и за получаване на информация за специфичните изисквания при реализиране на услугата.
Темите на поддържащото обучение ще се определят на база обратната връзка от натрупания опит и актуалните потребности на домашните помощници. Обучението ще премине във форма на дискусия, споделяне на опит при решаване на възникнали казуси по време на работа.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация