#   Статии
30.11.2011
Актуализация на таксите за извършване на услуги в района на пристанище Бяла

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Бяла предоставя целогодишно услуги в районна на пристанище - Бяла, към настоящия момент се налага актуализация на събираните за тях такси
На основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Вашето внимание проекта за решение за актуализацията на таблицата на таксите и цените на административните услуги неразделна част от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги действаща на територията на Община Бяла , Област Варна, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна / 30.11.2011г./.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА , Общински Съвет – Бяла реши:

Одобрява актуализацията на таблицата на таксите и цените на административните услуги неразделна част от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги действаща на територията на Община Бяла , Област Варна, а именно:


Т А К С И И Ц Е Н И за административни услуги

ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В РАЙОНА НА ПРИСТАНИЩЕ БЯЛАтакси
цени
Пристанищна такса за лодкостоянка
(лв. на денонощие )
- До 10 бруто рег.тона10 лв.
- Над 10 бруто рег.тона20 лв.
-Гумени лодки и джетове( на всяко влизане )
10 лв.
Пристанищна такса за лодкостоянка
(лв. на месец )
- До 10 бруто рег.тона8 лв.
- Над 10 бруто рег.тона200 лв.
С уважение
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация