#   Статии
21.02.2012
Заключителна пресконференция по проект “Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла”

На 21.02.2012 беше проведена заключителна пресконференция по проект BG051PO001-5.2.07-0054-С-0001 “Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла” по схема BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3. На пресконференцията присъстваха представители на медиите, на които екипът за управление на проекта разясни постигнатите по проекта резултати и индикатори до момента. Проектът приключва на 29.02.2012 г. като е протекъл според планираното и ефектът от него е изключително голям сред целевата група и общствеността на община Бяла. Ръководителят на проекта изрази съжаление, че няма възмножност той да бъде продължен и да продължи предоставянето на социланта услуга от която хората имат нужда. Той сподели, че единствената възможност за продължаване на услугата е кандидатстване по нова мярка, ако такава бъде открита. Проектът осигури, макар и само за 12 месеца, работни места за 20 домашни помощници и предоставяне на социалната услуга "Домашен помощник" на 40 потребители. Екипът изрази благодарност на договарящият орган АСП за тяхната отзиввчивост и коректност,особено на регионалните координатори. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация