#   Статии
25.02.2012
Проведе се заключителна среща - семинар по проект “Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла”

Днес 25.02.2012 се проведе заключителна среща - семинар по проект BG051PO001-5.2.07-0054-С-0001 “Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла” по схема BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3. На семинара присъстваха екипът по проекта, всички домашни помощници, потребители, представители на общинска администрация и НПО. Беше направена презентация на дейността “Домашен помощник” и рекапитулация на постигнатото по проекта. Срещата беше заключителна и на нея бяха обсъдени възможностите на домашните помощници и ползватели на услугата след приключване на проекта на 29.02.2012 г. Всички изразиха мнение, че ефектът от него е изключително голям сред целевата група и общствеността на община Бяла и е нужно да де кандидатствая отново по същата програма. Проектът осигури, макар и само за 12 месеца, работни места за 20 домашни помощници и предоставяне на социалната услуга "Домашен помощник" на 40 потребители. Екипът благодари на домашните помощници, които се справиха отлично със задълженията си и дейностите преминаха според планираното. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация