#   Статии
08.06.2012
Община Бяла работи успешно по Европейски проекти

Реализираха се инфраструктурните проекти, по които община Бяла работи усилено. Тази година се приключиха успешно 4 проекта по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. за близо 7 000 000 лева. В град Бяла по програмата беше изпълнена реконструкция на главните улици – ул. „Андрей Премянов”, „Черноморска” и „Плажна” с обща дължина от 2 078 м. Реконструкцията включваше разширение на улиците, направа на нови тротоари, нова пътна настилка, паркоместа и маркировка. Допълнително, с общински средства за 60 000 лева, улици „Черноморска” и „Андрей Премянов” бяха озеленени с над 600 иглолистни и широколистни дървета, включително липи и кестени, повече от 10 000 различни цъфтящи храсти и близо 2 000 цветя. От тази година гостите и жителите на Бяла ще се радват на красива и свежа централна улица и алея до морето.

В с. Попович по Програмата за развитие на селските райони се изгради нова битова канализация, Пречиствателно съоръжение за отпадни води (ПСОВ) за 1 000 екв. ж. и се реконструира и подменени вътрешната водопроводна мрежа. Бюджета на проекта възлизаше на 4 640 000 лева.

Предстои проект за подобряване на екологичното състояние на община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО „Чайка” и местност „Глико” по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. с бюджет от близо 13 000 000 лева.

Също така, община Бяла е водещ партньор в сформираната Рибарска група – Бяла, Долни чифлик, Аврен. В град Бяла вече е разкрит офис на Местната инициативна рибарска група, в който най-скоро време ще се приемат проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. Безвъзмездното финансиране за проекти в обществена полза по Оперативната програмата е 100%, а в частна полза е 60%. Основната цел на Местната стратегията за развитие по Програмата е да създаде стабилна основа за устойчиво развитие и подобряването на качеството за живот в рибарската област.
Автор: Росица Генкова

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация