#   Статии
05.07.2012
Община Бяла подписа договор за милиони по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

На 26 юни кметът на Общината г-н Анастас Трендафилов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност.

Договорът е за изпълнение на проект за „Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО „Чайка” и местност „Глико”“. Договорът е на обща стойност за над 13 млн. лв.

Основната цел на проекта е подобряване екологичното състояние на Община Бяла, модернизиране на инфраструктурата за питейни води и постигане на съответствие с Директивите на Европейската Икономическа Общност, чрез изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура. По проектът ще бъдат изпълнени следните дейности – изграждане на 13,439 км канализационна мрежа (в т.ч. колектори), 2 броя канални помпени станции, 7,668 км водопроводна мрежа и реконструкция на 1,365 км водопроводна мрежа.

С изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат намалени загубите на питейна вода, ще бъде подпомогнато значително развитието на новите територии в района на град Бяла, като по този начин ще се подобри жизнения стандарт на населението и ще се спомогне за увеличаване на брутния вътрешен продукт на Бяла и региона.
Автор: Росица Генкова

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация