#   Статии
09.07.2012
Община Бяла ще развива целогодишен туризъм по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Община Бяла в партньорство с общините Несебър и Долни чифлик и Съюза на собствениците – Слънчев Бряг ще използва иновативен маркетингов подход за развитие на туризма по централното Черноморие.

Предстои подписване на проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския Фонд за Регионално Развитие. Безвъзмездното финансиране на проекта по програмата е за близо 400 хил. лв.

Основната цел на проекта е да развие Регионален туристически продукт „5 дни – 4 сезона – 3 общини”, включващ туристически обекти от общини Несебър, Бяла и Долни чифлик. Продуктът ще бъде фокусиран върху всички видове и форми туризъм, както традиционния морски, така и специализирани – културен, селски, еко и ловен.

Създаването на единен споделен туристически имидж на Региона е значително конкурентно предимство за него и предлага нова възможност за намаляване на сезонността, привличане на нови пазарни сегменти, развитие на алтернативни форми на туризъм и намаляване на териториалната концентрация.

Основните дейности по проекта са разработването на 7 туристически продукта по фактор „море” и 10 туристически продукта по ключови фактори - „защитена територия”, „култура и история”, „вино” и „лов и риболов”. Описаните туристически продукти ще бъдат комбинирани в 25 туристически пакета, обхващащи задължително минимум по един продукт от всяка от трите общини – Несебър, Бяла и Долни чифлик.

Други дейности по проекта включват подготовка и разпространение на рекламни и информационни материали за туристическия регион и разработения иновативен продукт; представяне на туристическия продукт „5 дни – 4 сезона – 3 общини“ на международни и национални туристически борси; проучване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности и организиране на туристически форуми.
Автор: Росица Генкова

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация