#   Статии
10.09.2012
7 млн. лева за проекти в Местна инициативна група Бяла-Долни чифлик-Аврен

Местната инициативна рибарска група "Български черноморски сговор: Бяла-Долни чифлик- Аврен" е сдружение с нестопанска цел, учредено, за да реализира местна стратегия за развитие на територията на рибарската област, една от шестте такива определени в България, каза за БГНЕС Николай Господинов, ръководител на проекта.

"Работихме в продължение на три години на принципа "отдолу-нагоре", за да създадем тази стратегия. Проведохме множество срещи, фокус групи и интервюта с различни представители на рибарската област, запознахме се обхватно с проблемите им. На 30.03.2012 г. сключихме договор за финансиране на стойност 7 млн. лева по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г., Приоритетна ос 4 "Устойчиво развитие на рибарските области", Мярка 4.1. "Развитие на рибарските области". Процедурите, насоките и заявленията за кандидатстване са вече одобрени от ИАРА, нашия управляващ орган, и вече всички приоритети от стратегията са отворени за приемане на проекти" обясни Господинов.

Приоритетите на стратегията са четири. Единият е изцяло насочен към самата група – за изграждане на капацитет, а останалите три са определени за кандидатстване с проекти от бенефициенти, които могат да бъдат общини, юридически лица, сдружения, неправителствени организации. Стратегията е много разнообразна като дава възможност за реализирането на проекти, както изцяло насочени в областта на рибарството и аквакултурите, подобряване на технологията и ефективността на отрасъла, така и дава възможност за развитие на алтернативи на рибарството. В нашата рибарска област най-подходящата алтернатива е туризма. Освен това има и приоритет, който е за запазване на екологията, за изграждане на инфраструктура в близост до рибарските общности. Като цяло стратегията цели общо подобряване на средата на живот в рибарската област да направи рибарството по-ефективно, по-печелившо, по-модерно и същевременно да даде възможности за алтернативи на рибарството. В град Бяла има оборудван офис, в който работи екип от трима души. Той ще консултира бенефициентите, информира и подпомага кандидатстването им с проекти предложения. До края на 2013 г. може да се приемат проекти, а изпълнението ще става до края на 2015 г. Конкретните проекти могат да бъдат в областта на рибарството, да се модернизира самия риболов, да се изградят малки предприятия за преработка на продукти от риболов и аквакултури, могат да се направят инвестиции в информационни технологии, свързани с пласмента на стоки от тази дейност. В областта на екологията и защитата на тези райони могат да се подготвят проекти за финансиране на мерки. В областта на туризма може да се направи туристическа атракция, може да се направи рибен ресторант, да се разработят туристически продукти или места за подслон. Важно е да подчертаем, че нищо в тази програма не е за сметка на взети пари от някой или за сметка на съкратени възможности на други. Има ли идеи, има ли хора, които искат да направят нещо, те могат единствено да се възползват от средствата и от нашата помощ в кандидатстването с проекти.
Автор: БГНЕС

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация